Šolnina

Višina šolnine

Šolnina za študij manualne terapije za posamezen letnik v študijskem letu 2017/2018 znaša 2.380 €.

Šolnina vključuje:

  • teoretično, praktično in klinično izobraževanje po programu za posamezen letnik;
  • konzultacije z učiteljem v času njegovih govorilnih ur;
  • referentsko delo s študenti.

Način plačevanja:

Pogoj za vpis v posamezni letnik je plačilo vpisnine, ki znaša 280 € in je ne vračamo. Nadalje se šolnina za posamezni letnik plačuje v dvanajstih mesečnih obrokih. Posamezni obrok znaša 175 €.

Število vpisnih mest je omejeno, zato bomo vrstni red kandidatov, ki so uspešno opravili intervju, določili na podlagi prispetja vplačil za vpisnino. Zadnji rok za plačilo vpisnine je 28. september 2017.

Plačevanje vpisnine in obrokov je možno z bančnim nakazilom na transakcijski račun Higeje d.o.o. (št. 03135-1000024735) ali v gotovini v pisarni šole do 30. v mesecu. V primeru zamude pri plačevanju obrokov obračunavamo zakonite zamudne obresti.

V celoti poravnana šolnina za posamezni letnik je pogoj za vpis v naslednji letnik in pogoj za izdajo diplome.

Šolnina v primeru ponavljanja letnika

Študent, ki letnik ponavlja, plača šolnino, ki je seštevek stroškov vseh neopravljenih izpitov iz predmetov letnika, ki ga ponavlja. Strošek opravljanja enega izpita je 45 €.  Strošek šolnine mora študent plačati ob vpisu v ustrezni letnik. V primeru ponovnega obiskovanja predavanj mora študent plačati polno šolnino (2.380 €).

Akademija za manualno terapijo
Ptujska ulica 19
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 54 63 201
GSM: 041 540 942
E-mail: info@manualnaterapija.si
FB: manualnaterapija