Osnovne informacije o študiju

3-letni študij manualne terapije, ki je po Zakonu o zdravilstvu zdravilska metoda, je sestavljen iz teoretičnega, praktičnega in kliničnega dela.

Izobraževalno delo študijskega programa poteka v posameznem letniku od začetka oktobra do konca septembra naslednjega koledarskega leta.

Predavanja iz teoretičnega in praktičnega dela so organizirana od oktobra do junija 1 x do 2 x na mesec, v soboto in v nedeljo med 9. in 18. uro.

Študij je lahko tudi zabaven.

Študenti se morajo udeležiti vsaj 70 % predavanj.  Urnik predavanj za leto 2016/2017 bo pravočasno objavljen.

Študenti morajo v 3. letniku opraviti obvezno klinično prakso.

Izpiti iz medicinskih predmetov se opravljajo na Ministrstvu za zdravje, izpiti iz predmetov manualne terapije pa na Akademiji za manualno terapijo.

Vsak študent mora ob zaključku študija narediti diplomski izpit s področja manualne terapije. Temo diplomske naloge in mentorja si študent izbere sam, vendar mora za to dobiti soglasje izbranega mentorja.

Uspešno opravljeni izpiti iz predmetnika, pozitivno ocenjeno diplomsko delo in njegov uspešni zagovor so pogoji za pridobitev diplome, na podlagi katere bodo diplomanti po Zakonu o zdravilstvu pri Ministrstvu za zdravje pridobili licenco zdravilec-manualni terapevt.

Študij manualne terapije bomo za vse letnike organizirali na sedežu Akademije za manualno terapijo, na Ptujski 19 v Ljubljani.

Akademija za manualno terapijo
Ptujska ulica 19
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 54 63 201
GSM: 041 540 942
E-mail: info@manualnaterapija.si
FB: manualnaterapija