Podiplomsko izobraževanje

Način študija

Za diplomante Akademije za manualno terapijo organiziramo podiplomsko izobraževanje v obliki seminarjev, ki so odprti tudi za zunanje strokovnjake.

Seminarje izvajajo vrhunski tuji predavatelji in šole, kot so David LintonbonRehabilitation Prague School, Barral inštitut Slovenija, Osteon Manual Therapy Training, Upledger inštitut Slovenija in drugi.

Seminarji so ovrednoteni s kreditnimi točkami. Ko študent zbere dovolj kreditnih točk (120), se šteje, da je zaključil študij manualne terapije 2. stopnje, za kar prejme diplomo Akademije za manualno terapijo.

Seminarji v šol. letu 2021/2022

Za seminarje v šolskem letu 2021/2022 klikni na rubriko seminarji

Študent mora obvezno opraviti naslednje seminarje:

  • MANIPULACIJA HRBTENICE IN SKLEPOV
  • VISCERALNA MANIPULACIJA (1-2)
  • KRANIOSAKRALNA TERAPIJA (1-2)

Ostale seminarje lahko študent izbira po želji.

Šolnina in roki za vpis

  • Šolnine ni, plačuje se vsak posamezen seminar,
  • za študente velja znižana cena za zgodnjo prijavo ne glede na čas prijave do zasedenosti mest,
  • tudi za študente veljajo pravila glede prijave in načina plačevanja.

Akademija za manualno terapijo
Ptujska ulica 19
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 54 63 201
GSM: 041 540 942
E-mail: info@manualnaterapija.si
FB: manualnaterapija