Mag. Dijana Vasov


mag. Diyana Vasov, dr. medicine

Po poklicu zdravnica, specialistka družinske medicine. Živi v Celju.

Zaključila je študij na Medicinski fakulteti v Sofiji ter na isti fakulteti opravila še dodatna izobraževanja iz farmakologije, biologije in klinične imunologije.

Delovne izkušnje je pridobivala kot zdravnica splošne medicine v Kliničnem centru v Sofiji, nekaj let je bila zaposlena v Splošni bolnišnici Celje, danes pa dela v Zdravstvenem domu Velenje na oddelku nujne medicinske pomoči.

V Akademiji za manualno terapijo je dr. Dijana Vasov predavateljica pri medicinskih predmetih.

Akademija za manualno terapijo
Ptujska ulica 19
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 54 63 201
GSM: 041 540 942
E-mail: info@manualnaterapija.si
FB: manualnaterapija