MSc Michael Pye


MSc Michael Pye

Po poklicu DO MSc Ostheopathy, BSc (Hons) Ost, MSc Women Health.

Leta 1995 je diplomiral na Evropski šoli za osteopatijo (ESO, Anglija). Odtlej deluje v osteopatski kliniki in se ukvarja s poučevanjem doma in v tujini.

Pye opravlja funkcijo višjega kliničnega tutorja na ESO-ju, pa tudi kliničnega vodje na novi kliniki za žensko zdravje (Women’s Health Clinic), ki deluje v sklopu ESO-ja. Poleg tega je vodja seminarjev GOT (generalni osteopatski tretma), poučuje pa tudi na mednarodnem oddelku ESO-ja in vodi seminarje pri predmetu fascia ter osteopatija.

Izrazito se zanima za področje ženskega zdravja, ki ga je podiplomsko študiral in tako izpopolnjeval svoje veščine ter pridobival dragocene izkušnje. Imel je srečo, da je od leta 1993 študiral pri profesorju Molinariju, ki je bil tudi njegov mentor. Bil je med diplomanti prvega podiplomskega osteopatskega šolanja za področje ženskega zdravja in mu je bila dodeljena štipendija Molinarijevega zdravstvenega inštituta.

Michael Pye sedaj poučuje tudi na Molinarijevem zdravstvenem inštitutu (Molinari Institute of Health), obenem pa je ustanovni član Japonske šole za tradicionalno osteopatijo (JTOC) v Kobeju.

V Akademiji za manualno terapijo je Michael Pye predavatelj pri strokovnih predmetih iz manualne terapije.

Akademija za manualno terapijo
Ptujska ulica 19
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 54 63 201
GSM: 041 540 942
E-mail: info@manualnaterapija.si
FB: manualnaterapija