Vpis in pogoji

Pogoji za vpis v študij

  • opravljena matura ali končan katerikoli štiriletni srednješolski program,
  • uspešno opravljen intervju s predstavnikom Akademije za manualno terapijo.

Opravljeno maturo oz. končan srednješolski program dokazuje kandidat z ustreznimi listinami.

Priznavanje izpitov

Diplomantom in študentom fakultet in visokih šol priznamo opravljene izpite, če so v skladu s predmeti, določenimi s študijskim programom manualne terapije.

Skladnost predmetov, določenih s študijskim programom manualne terapije dokazujejo kandidati s potrdilom o opravljenih izpitih iz svoje matične šole.

Postopek vpisa in rok za vpis

Če ste se odločili za študij manualne terapije, izpolnite prijavnico. Prijavnico lahko dobite na informativnem dnevu, po e-pošti ali po pošti ali pa jo kar snamete tukajPrijavnica – Akademija za manualno terapijo (Word).

Prijavnico v elektronski obliki morate najprej natisniti, tako da jo lahko pred pošiljanjem podpišete. Prijavnici priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ko bomo vašo izpolnjeno prijavnico skupaj z dokazili prejeli, vas bomo, če izpolnjujete kriterije, povabili na intervju, ki ga boste opravili s predstavnikom Akademije za manualno terapijo.

Ker je število razpisanih mest omejeno, je vaša prijava veljavna šele takrat, ko vplačate vpisnino (pod pogojem, da ste uspešno opravili intervju). Vpisnino je potrebno poravnati do roka prijave oz. do zasedbe mest (pred vplačilom nas obvezno pokličite, da preverimo, če je še kakšno prosto mesto). Vrstni red kandidatov, ki so uspešno opravili intervju, bomo določili na podlagi prispetja vplačil za vpisnino.

Zadnji rok za vpis je 1. oktober 2020.

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje med letniki za študente so:

  • vsaj 70 % udeležba na predavanjih,
  • opravljena obvezna klinična praksa,
  • opravljene vse druge, s študijskim programom določene obveznosti,
  • v celoti poravnana šolnina za ustrezni letnik,
  • poravnane finančne obveznosti,
  • opravljeni vsi izpiti.

Študent, ki za napredovanje v višji letnik izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje, razen pogojev iz 6. točke, ima pa opravljene štiri izpite iz predmetov nižjega letnika, se lahko vpiše v naslednji letnik pod pogojem, da opravi manjkajoče izpite do konca 1. semestra naslednjega letnika.

Ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh s študijskim programom določenih obveznosti in nima pogojev za pogojni vpis, lahko letnik, v katerega je vpisan, ponavlja. Letnik lahko ponavlja samo enkrat.

Prijavnica

Prijavnica – Akademija za manualno terapijo (Word)

Akademija za manualno terapijo
Ptujska ulica 19
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 54 63 201
GSM: 041 540 942
E-mail: info@manualnaterapija.si
FB: manualnaterapija