Osnovne informacije o študiju

3-letni študij manualne terapije je sestavljen iz teoretičnega, praktičnega in kliničnega dela.

Izobraževalno delo študijskega programa poteka v posameznem letniku od septembra tekočega leta do septembra naslednjega koledarskega leta.

Predavanja iz teoretičnega in praktičnega dela so organizirana od oktobra do junija 1-krat do 2-krat na mesec, v soboto in v nedeljo med 9. in 18. uro.

Študenti se morajo udeležiti vsaj 70 % predavanj.  Urnik predavanj za leto 2020/2021 bo pravočasno objavljen.

Študenti morajo v 3. letniku opraviti obvezno klinično prakso.

Izpiti se opravljajo delno tekom leta, povečini pa v juliju in septembru po končanih predavanjih.

Vsak študent mora ob zaključku študija narediti diplomski izpit s področja manualne terapije. Temo diplomske naloge in mentorja si študent izbere sam, vendar mora za to dobiti soglasje izbranega mentorja.

Uspešno opravljeni izpiti iz predmetnika, opravljena klinična praksa in pozitivno ocenjen diplomski izpit so pogoji za pridobitev diplome.

Podiplomsko izobraževanje poteka v obliki seminarjev, ki so odprti tudi za zunanje strokovnjake. Seminarje izvajajo vrhunski in priznani tuji strokovnjaki oz. šole. Ovrednoteni so s kreditnimi točkami. Ko študent zbere dovolj kreditnih točk (120), se šteje, da je zaključil študij manualne terapije 2. stopnje, za kar prejme diplomo.

Študij manualne terapije organiziramo za vse letnike na sedežu Akademije za manualno terapijo, na Ptujski 19 v Ljubljani.

Akademija za manualno terapijo
Ptujska ulica 19
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 54 63 201
GSM: 041 540 942
E-mail: info@manualnaterapija.si
FB: manualnaterapija